ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล

Post by sumreng
on 14 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอล 1 จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by sumreng
on 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตเขตระบบจำน่ายแรงสูง

Post by sumreng
on 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตเขตระบบจำน่ายแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 งาน อ่านรายละเอียด >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

Post by sumreng
on 02 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร

Post by sumreng
on 28 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

Post by sumreng
on 26 เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง

Post by sumreng
on 28 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 23 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล

Post by sumreng
on 17 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปรกวดราคา การจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล อ่านเพิ่มเติม >>>

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 20 มีนาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม >>>