คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

Post by Worasit Nugoolgan
on 17 มกราคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารย์ประจำวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ >>>อ่านเพิ่มเติม<<<

รับสมัครพนักงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ตำแหน่งช่างเทคนิค

Post by Worasit Nugoolgan
on 15 มกราคม 2561

ด้วยมหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา(สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 07 ธันวาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา สาขาวิชาภาษาไทย

Post by sumreng
on 12 มกราคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 07 ธันวาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย

Post by sumreng
on 12 มกราคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

Post by Worasit Nugoolgan
on 01 ธันวาคม 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาชาวิชาการจัดการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย ราฃภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๙/๒๕:๖๐ ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราซกัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๙/๒๕:๖๐ ข้อที่ ๑ ตำแหน่ง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋สอบคัดเลือก ดังนี้

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 03 มกราคม 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 02 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ)

Post by sumreng
on 07 ธันวาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

Post by sumreng
on 02 พฤศจิกายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มารายงานตัวในวันที่ 3 มกราคม 2561  อ่านรายละเอียด >>>