รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

Post by sumreng
on 18 พฤษภาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
on 16 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู้ผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบข้อเขียนใน วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

Post by sumreng
on 17 เมษายน 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน

Post by sumreng
on 08 พฤษภาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา  ตั้งแต่ วันที่ 7 ถึง 11 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่

Post by sumreng
on 17 เมษายน 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งบุคลากร

Post by sumreng
on 04 พฤษภาคม 2561

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งบุคลากร สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Post by sumreng
on 11 เมษายน 2561

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 17 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

Post by sumreng
on 30 มีนาคม 2561

รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา อ่านเเพิ่มเติม >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง บุคลากร

Post by sumreng
on 23 เมษายน 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ครั้งที่ 2/2561  ตำแหน่ง บุคลากร  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 อ่านเพ่ิมเติม >>>