https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ชาวราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียนพรรษา

Post by sumreng
on 26 มิถุนายน 2560

ชาวราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 13.00 น.

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา

Post by sumreng
on 08 มิถุนายน 2560
ลำดับที่ กิจกรรม วันเดือนปี
1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560
2 ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
 3 เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ทำบุญตักบาตร ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
on 11 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560  ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. การทำบุญตักบาต จะแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 3 สาย สายละ 3 รูป