https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธิเปิดงานและรับโล่เกียรติคุณ ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 20 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธิเปิดงานและรับโล่เกียรติคุณ ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสาธยายพระไตยปิฎก ณ วัดวันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้นำนึกศึกษามหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระไตรปิฎกอีกด้วย สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และจะขึ้นในระหว่างวันที่ 20- 30 มกราคม 2561 รวม 11 วัน ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว  อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากคุณพิสุทธิ์ คชาชัด สำนักกิจการนักศึกษา