การแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี”

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเกาะแก้ว และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้ว ได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดริมฝั่งแม่น้ำชีของอำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และ อำเภอโพนทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร (VIP. ระยะทาง 20 กิโลเมตร) โดยมีท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของตำบลเกาะแก้วโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 14 ประเภท อ่านเพ่ิมเติม >>>

ชาว มรภ.รอ. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อเวลา 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาที่มาร่วมพิธีต่างเดินทางมาพร้อมกันด้วยความยินดีเป็นล้นพ้น ที่วโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำสิ่งของไปบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านโนนแพง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิมเติม >>>

มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้ ” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560″ ขึ้น ณ ห้องประชุม A ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.2560 อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีมอบหมวกและเสื้อ แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 13.09 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ  แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้บริหารทางการพยาบาล  และมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาธิคุณประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่แข่งขันชนะเลิศการตอบปัญหาทางกฎหมาย และให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไป อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อ่่านเพิมเติม >>>

มรภ.รอ. จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนาขึ้น ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดงหวายและโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 80 คน นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ 16 คน รวม 136 คน ภายในโครงการมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 2.ฐานกิจกรรมเสริมความรู้ด้านจิตอาสา 3.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก อ่านเพิ่มเติม >>>

รร.สาธิต มรภ.รอ. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวพิธีเปิด และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย”นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป อ่านเพิ่มเติม >>>

สกอ. ร่วมกับ มรภ.รอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 16 แห่ง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีกระบวนการเพื่อสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน อ่านเพิมเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10

วันที่ 28  กรกฏาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>