กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ถวาย ณ วัดป่าโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น.อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชกการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 416,489 บาท เพื่อนำไปสร้างระบบน้ำประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชกการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป กิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ได้ประกอบพิธีทางสงฆ์ และนำทุกภาคส่วนส่วน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ ในรายการ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังมีรายชื่อดังนี้
- นายนลธวัช กาลจักร นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทอง ประเภทมวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- นายสุทธิรักษ์ รักสุจริต นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
- นางสาวศรัญญา สายสุวรรณ์ นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 4 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 . คุณจินตนา โพธิ์ชัย นายกสโมรสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยท่านสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พสกนิกรชาวอำเภอเสลภูมิ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การแต่งกายข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่่านเพิ่มเติม >>>

นักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยโครงการธารน้ำใจมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสานภายใต้โครงการ“ชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากท่านอาจารย์ณัฐพงศ์ ราชมี อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์รุจิเรข  บุญกาพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานสื่อการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชาและมีการนำเสนอโดยตัวแทนสาขาวิชาละ 1 ท่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ การฝึกสอน เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะหรือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อหาประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพโดยแท้จริง อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ. รอ. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานกับการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานกับการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “ Brand & Product Knowledge” โดยคุณอินทัช รักวงษ์ฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0

อ่านเพิ่ม >>>

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา09:09 น.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (นบ-พะ-ปะ-ดน-สุ-วัน-นะ-ฉัด) ขึ้นประดิษฐานส่วนบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งพระเมรุมาศจำลอง จะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ” อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยครูกว่างตรี สาธารณรัฐเวียดนาม ในโครงการเจรจาขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับวิทยาลัยครูกว่างตรี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยครูกว่างตรี สาธารณรัฐเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันนี้ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและพนักงานหน่วยงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.รอ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อแทนคำขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ วิริยะ และอุตสาหะ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาคณะตลอดมา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด >>>