https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 October 2018
Hits: 557

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 August 2018
Hits: 582

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 21 August 2018
Hits: 1460

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด >>>

 

1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 August 2018
Hits: 615

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 September 2018
Hits: 542

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>