https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 October 2018
Hits: 208

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 21 August 2018
Hits: 763

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด >>>

 

1

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 August 2018
Hits: 244

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 September 2018
Hits: 187

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 August 2018
Hits: 221

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 14 August 2018
Hits: 223

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัคร นักศึกษาชาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ 1 ปี ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริการ จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>