ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาฯ

Post on 09 กุมภาพันธ์ 2561
by ratchakrit

open reru 2018 850

ขอเชิญชวน ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตนปลาย และอาชีวศึกษา 
เข้าร่วมโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ในเสาร์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันาวคม 2550

พบกับกิจกรรมนิทรรรศการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ 
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย


รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ 
1.กิจกรรมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
   - RERU Test
   - Ennglish
   - Chinese
   - Mathematics
2.กิจกรรมการตอบปัญหาความรู้ทั่วไป Thailand 4.0
3.กิจกรรมการตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ
4.กิจกรรมการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์
5.กิจกรรมแข่งขันการแสดงบทบาทสมมุติ
6.กิจกรรมการประกวดร้องเพลงเชิงสร้างสรรค์
7.กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ
8.กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์
9.กิจกรรมวัดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัมนาอย่างยั่งยืน

activities850

award850

 

registar2


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โทรศัพท์ 043-556004 หรือ
https://academic.reru.ac.th ,
https://www.facebook.com/academic.reru