การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต

Post on 04 พฤศจิกายน 2560
by sumreng

24 01 61 1

 

ประกาศ : การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559  >>>อ่านเพิ่มเติม<<<

line seriver 2

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561  >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

line seriver 2

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

line vpn

บัณฑิตจะต้องตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
กรุณากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ