รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเสนอชื่อสอบชิงทุน

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 21 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 449

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเสนอชื่อสอบชิงทุน "Global Undergraduate Exchange Program "  ด้วยสถานฑูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธีการศึกษา ไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน อ่านรายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 345

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด >>>

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 236

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

มรภ.รอ. คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 263

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

[เปลี่ยนแปลงกำหนดการ] เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 277

ประกาศ เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 243

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิมเติม >>>

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 378

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริการ อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารรายงานการปรชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 237

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 3

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 371

มรภ.รอ.ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารรายงานการปรชุมอาจารย์ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 254

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 595

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครศิษย์หรือศิษย์ปัจจุบัน ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพศชาย เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>