การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 28

การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  รายละเอียด >>>

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองกลาง

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

[Download]

รายชื่อเพิ่มเติม [Download]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25560
อ่านรายละเอียด…

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 18

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 [Download]

ใบรายชื่อ รายวิชาเลือกเสรี 2/2559

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 20

ใบรายชื่อ รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
[Download]

สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 59

สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 16

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 30 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียด…

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 06 มีนาคม 2560
ฮิต: 42

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา https://sa.reru.ac.th