ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา ปีการศึกษา 2561

Post on 28 เมษายน 2561
by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1320

26 04 2561 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

AssertTcas2561 8501 2