https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคลากร

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 12 กันยายน 2561
ฮิต: 72

2018 09 12 9 14 08

>>>>>Download<<<<<

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 กันยายน 2561
ฮิต: 114

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 สิงหาคม 2561
ฮิต: 129

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 14 สิงหาคม 2561
ฮิต: 156

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัคร นักศึกษาชาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ 1 ปี ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริการ จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำำการ 1 ปี

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 14 สิงหาคม 2561
ฮิต: 150

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำำการ 1 ปี

>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<<
>>>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<<<

ยื่นใบสมัคร 10 - 20 สิงหาคม 2561
สอบสัมภาษณ์  22 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อ 24 สิงหาคม 2561

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 21 สิงหาคม 2561
ฮิต: 618

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด >>>

 

1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาค กศ.ปช.

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 สิงหาคม 2561
ฮิต: 416

[ ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
[ ] ประกาศ สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ที่ไม่เปิดสอน ภาค กศ.ปช.

การรายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม
https://goo.gl/PH76Au

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 สิงหาคม 2561
ฮิต: 156

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 สิงหาคม 2561
ฮิต: 127

กำหนดการกิจกรรมสานเสวนาทางวิชาการ

ในโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียด >>>อ่านรายละเอียด >>>