ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 125

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริการ อ่านรายละเอียด >>>

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 3

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 138

มรภ.รอ.ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 สิงหาคม 2560
ฮิต: 355

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 อ่่านรายละเอียด >>>

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 273

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครศิษย์หรือศิษย์ปัจจุบัน ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพศชาย เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>

แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 สิงหาคม 2560
ฮิต: 326

เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลับราชภัฏ พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 203

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 สิงหาคม 2560
ฮิต: 145

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด >>>

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 กันยายน 2560
ฮิต: 1979
 
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
กำหนดการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งกำหนดการรับสมัครแต่ละรอบนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 258

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 สิงหาคม 2560
ฮิต: 268

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 222

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ่านรายละเอียด ...