รูป
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่อยู่:
113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
45120
ไทย
โทรศัพท์:
043556001-8
โทรสาร:
043556009
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก