113 หมู่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

โทร: 043-556001-8  

โทรสาร: 043-556009

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.