กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>