รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>