รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัคร นักศึกษาชาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ 1 ปี ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริการ จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>