กำหนดการกิจกรรมสานเสวนาทางวิชาการ

ในโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียด >>>อ่านรายละเอียด >>>