ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการจำหน่วยอาหารในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561-2563 จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาการประมลู ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>