เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมศิาย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ดสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกรฏาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550

>>>>>เอกสารประกอบ<<<<<