การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัยาราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักศึกษา ครูและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>