ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30

ณ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายชื่อ ]