รับสมัครบุุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>