รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (ภาคฤดูร้อน) เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริการ จำนวน 2 คน อ่านรายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>