รัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017 - 2018  สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu หรือคู่มือการสมัครรับทุนการศึกษาฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<