รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเสนอชื่อสอบชิงทุน "Global Undergraduate Exchange Program "  ด้วยสถานฑูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธีการศึกษา ไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน อ่านรายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>