มรภ.รอ.ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>