ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>