ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องนำผลตรวจร่างกายและใบรับรองความประพฤติมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ อ่่านเพิ่มเติม >>>