เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่  2  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด >>>