เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม
https://www.reru.ac.th
https://academic.reru.ac.th
https://goo.gl/uB87x4