ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ นักศึกษาภาค กศ.ปช.

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  
(สาขาวิชาที่ไม่เปิดการเรียนการสอนเนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้เปลี่ยนสาขาใหม่ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2563)
ณ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด