ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

[Download]

รายชื่อเพิ่มเติม [Download]