รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
👍 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

https://qrgo.page.link/jV4jd

👉 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

👉 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผล
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

🔖 สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004