ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง
(คณะครุศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://qrgo.page.link/19PRS

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ และชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
♦️ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ♦  👉 ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
       - กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา (ปริ้นเอกสารรายงานตัวพร้อมนำมาส่งสำนักวิชาการและประมวลผล)
       - รายงานตัวพร้อมชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004 เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/