เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 👍 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

🔖 สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ทางกล่องข้อความ สำนักวิชาการและประมวลผล >>> คลิก <<<
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 043-556-004