ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา https://sa.reru.ac.th