เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ราชภัฏร้อยเอ็ดครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษก พระนาคปรกเมืองไพร รุ่น “20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธี อาคารอเนกประสงค์ โดยมีพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมอธิษฐานจิต และอาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป