007

48933

58

4563

433693

4789383

48934893

 

ภาพจาก : เพจ มูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย์  (https://www.facebook.com/preedee.k.f/)