ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (ภาคฤดูร้อน) เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริการ จำนวน 2 คน อ่านรายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

24 01 61 1

 line vpn

ประกาศ : การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559  >>>อ่านเพิ่มเติม<<<

line seriver 2

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561  >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

line seriver 2

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<  ล่าสุด 08/03/61

line vpn

บัณฑิตจะต้องตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
กรุณากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ

reportto1 1221260 850

รัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017 - 2018  สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu หรือคู่มือการสมัครรับทุนการศึกษาฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<

15 12 60

TCAS1 1 181260 2

Applyforgraduation2 60850 2

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

Tcas1 1 1ADD

Tcas1 1 1 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)