ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการจำหน่วยอาหารในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561-2563 จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาการประมลู ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>

02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประจำปีการศึกษา 2561
https://goo.gl/UXSAFJ

ประกาศ [pdfDownload]
รายชื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [pdfDownload]
รายชื่อคณะครุศาสตร์ [pdfDownload]
รายชื่อบริหารธุรกิจและการบัญชี [pdfDownload]
รายชื่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [pdfDownload]
รายชื่อคณะนิติรัฐศาสตร์[pdfDownload]

ประกาศคณะพยาบาล [pdfDownload]
รายชื่อคณะพยาบาล [pdfDownload]
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล [pdfDownload]

ประกาศ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 

การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัยาราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักศึกษา ครูและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สาขาพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
https://goo.gl/1PTC1h

ประกาศ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30

ณ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายชื่อ ]

เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมศิาย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ดสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกรฏาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 5 ธันวาคม 2550

>>>>>เอกสารประกอบ<<<<<

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2561 (www.studentloan.or.th)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2561 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
ผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร<<<<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและลำดับสำรอง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

https://edu.reru.ac.th/?p=267