ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

>>>>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<<<

กำหนดการ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัคร นักศึกษาชาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ 1 ปี ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริการ จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>

กำหนดการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ (ภาพรวม) เรื่อง “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา” Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์   จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำำการ 1 ปี

>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<<
>>>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<<<

ยื่นใบสมัคร 10 - 20 สิงหาคม 2561
สอบสัมภาษณ์  22 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อ 24 สิงหาคม 2561

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  อ่านเพิ่มเติม >>>

icet2

[ ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
[ ] ประกาศ สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ที่ไม่เปิดสอน ภาค กศ.ปช.

การรายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม
https://goo.gl/PH76Au

ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กำหนดการกิจกรรมสานเสวนาทางวิชาการ

ในโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียด >>>อ่านรายละเอียด >>>

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561

ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

 

อัพเดท ล่าสุด วันที่ 17 ก.ค. 2561