ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ นักศึกษาภาค กศ.ปช.

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  
(สาขาวิชาที่ไม่เปิดการเรียนการสอนเนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้เปลี่ยนสาขาใหม่ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2563)
ณ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

👉 เอกสาร > https://qrgo.page.link/hHF2G

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

📌 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
♦️ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ♦️
ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว
☑️ รายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
♦️ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ♦️

👉 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง
(คณะครุศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://qrgo.page.link/19PRS

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ และชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
♦️ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 ♦  👉 ที่เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/register/

📊 ขั้นตอนการรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
       - กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา (ปริ้นเอกสารรายงานตัวพร้อมนำมาส่งสำนักวิชาการและประมวลผล)
       - รายงานตัวพร้อมชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004 เว็บไซต์ https://academic.reru.ac.th/

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

👉 https://qrgo.page.link/djBRu

✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.30 น.) ♦️

🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสาร
📢 สอบถามเพิ่มเติม ☎ 043-556004

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
👍 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

https://qrgo.page.link/jV4jd

👉 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

👉 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผล
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

🔖 สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2563

🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 👍 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

🔖 สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ทางกล่องข้อความ สำนักวิชาการและประมวลผล >>> คลิก <<<
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 043-556-004