สมัครเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่องการสรรหาผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 >>>Donload

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด >>>Download

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหา >>>Download

ฉบับที่ 6 001 download pdf
ฉบับที่ 5 001 download pdf
ฉบับที่ 4 001 download pdf
ฉบับที่ 3 001 download pdf
ฉบับที่ 2 001 download pdf
ฉบับที่ 1 001 download pdf

001 download pdf

Download เอกสาร

เว็บไซต์ต้อมูลพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร


แจ้งการเลื่อพิธีฯ มรภ.สกลนคร

ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ประกาศ

ภาพ : สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน

2019 09 25 10 23 05

25 03 63 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

 

Download File

001 download pdf

 

2019 12 20 9 26 43

001 download pdf