เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาด อ่านรายละเอียด >>>