การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

รายละเอียด งวดงาน อ่านรายละเอียด >>>

รายการประกอบแบบ อ่านรายละเอียด >>>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4-5-6 อ่านรายละเอียด >>>  ตารางเปล่า ดาวน์โหลด >>>

แบบโครงสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,แบบงานสถาปัตย์ครุภัณฑ์ ,แบบระบบดับเพลิง ,แบบระบบไฟฟ้า ,แบบระบบสายล้อฟ้า ,แบบระบบสุขาภิบาล ดาวน์โหลด >>>