ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคา อ่านเพิ่มเติม >>>