เปลียนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น อ่านรายละเอียด >>>