ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์
รายละเอียด >>>