ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ประเภทโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>Download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บกง06) >>>Download